Primaria Comunei Bogdana, in calitate de autoritate contractanta, cu sediul in comuna Bogdana, judetul Teleorman,str. Rosiori de Vede,nr.108, avand CUI 5044440, cu tel./fax0247329013/0247329098,email:[email protected],  organizeaza la data de 22.07.2022,ora 10.00 la sediul Primariei Bogdana, licitatie  publica pentru inchirierea  proprietatii  imobiliare :

,, Spatiu in suprafata  utila de 21,28  mp,  amplasat in Dispensar uman Ulmeni ,sat Ulmeni,comuna Bogdana,judetul Teleorman”

Documentatia de atribuire ,pe suport hartie,poate fi cumparata de la sediul primariei Bogdana contra sumei de 10 lei.

Persoana de contact pentru cumpararea documentatiei si obtinerea de clarificari:d-na Stroe  Luminita-consilier achizitii publice.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor este de  15.07.2022,ora 16.00

Ofertele se vor depune pana la data 25.07.2022,ora 9,00. la sediul primariei comunei Bogdana, intr-un exemplar,in 2 plicuri inchise si sigilate.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la data de 25.07.2022 ,ora 10.00  la sediul Primariei Bogdana.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute este TRIBUNALUL TELEORMAN , cu sediul in Alexandria,str.Ion Creanga,nr.54,tel/fax 0247-314143  ;sesizarea instantei se va face in termen de 3 zile.

Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile  abilitate ,in vederea publicarii este 30.06.2022